Ընկերությունների կորպորատիվ սպասարկում (Full Legal Outsourcing)

 • •Ընկերության իրավական ուսումնասիրություն (աուդիտ),
 • •Բանավոր և գրավոր խորհրդատվություն,
 • •Ներքին փաստաթղթերի փորձաքննություն և նախագծերի կազմում,
 • •Պայմանագրերի փորձաքննություն և նախագծերի կազմում,
 • •Ներկայացուցչություն պետական բոլոր մարմիններում (բացառությամբ դատական ատյաններում ներկայացուցչության),
 • •Գործարքների իրավական ուղեկցություն,
 • •Բանակցությունների վարում երրորդ անձանց հետ,
 • •Պարտքերի հավաքագրում և գումարի բռնագանձում,
 • •Իրավաբանական անձի հիմնադրում, պետական գրանցում, վերակազմակերպում, միաձուլում, առանձնացում, լուծարում,
 • •Մարդկային ռեսուրսների բաժնի ներքին փաստաթղթերի, պայմանագրերի փորձաքննություն և նախագծերի կազմում,
 • •Հեղինակային իրավունքի ոլորտի խորհրդատվություն և իրավական ուղեկցություն,
 • •Իրավաբանական տեքստերի և փաստաթղթերի մասնագիտական թարգմանություն,
 • •Սնանկության վարույթի իրավական ուղեկցություն:
Call Now ButtonԶանգահարել