Հաճախորդների վստահություն
90%
Մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում
86%
Նոր հաճախորդներ
36%
Հին հաճախորդներ
64%
Կազմակերպություններ
55%
Ֆիզիկական անձինք
45%
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ22%
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ25%
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ24%
ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐ21%
8%
Զանգահարել