Ներկայացուցչություն վարչական վարույթի շրջանակներում

  • Ներկայացուցչություն ՀՀ Վարչական դատարանում, Վերաքննիչ վարչական դատարանում և ՀՀ Վճռաբեկ դատարանում

   Հայցային վարույթի գործեր

   • -Միջամտող վարչական ակտը վերացնելը (անվավեր ճանաչելը) կամ փոփոխելը, բացառությամբ ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված տուգանքի վարչական ակտերի,
   • -Ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված տուգանքի վարչական ակտը վերացնելը (անվավեր ճանաչելը) կամ փոփոխելը,
   • -Բարենպաստ վարչական ակտ ընդունել պարտավորեցնելը, ներառյալ` որոշում կայացնելը,
   • -Որոշակի գործողություններ կատարելը կամ վարչական ակտի ընդունմանն ուղղված գործողություններից ձեռնպահ մնալը, ներառյալ`պետական գրանցում կատարելը,
   • -Վարչական ակտն առոչինչ ճանաչելը,
   • -Այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտը կամ գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելը,
   • -Իրավահարաբերության առկայությունը կամ բացակայությունը ճանաչելը:

   Հատուկ վարույթի գործեր

   • -Դատական կարգով վարչական պատասխանատվության ենթարկելը,
   • -Նոտարական գործողությունները վիճարկելը,
   • -Ընտրական իրավունքի պաշտպանությունը,
   • -Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելը:
   Call Now ButtonԶանգահարել