/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
  • • Նախաքննության և դատաքննության ընթացքում կատարվող գործողություններին մասնակցելը,
  • • Նախաքննության և դատաքննության ընթացքում անհրաժեշտ միջնորդություններ ներկայացնելը, նախաքննության մարմնի որոշումները բողոքարկելը,
  • • Վկայի, քաղաքացիական հայցվորի և քաղաքացիական պատասխանողի շահերի նախաքննության մարմիններում և դատարանում ներկայացնելը,
  • • Կասկածյալի և մեղադրյալի օրինական շահերը պաշտպանելը և ներկայացնելը նախաքննության մարմիններում և դատարանում,
  • • Մասնավոր անձանց հարցման ենթարկելը,
  • • Պաշտպանյալի շահերի պաշտպանության նպատակով տարբեր կազմակերպություններից տեղեկանքներ, բնութագրեր և այլ փաստաթղթեր պահանջելը և ստանալը,
  • • Օրենքով պաշտպանին վերապահված այլ լիազորություններ:
Զանգահարել