Գրասենյակի հիմնադիր տնօրեն

ԱՐՄԻՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

15.05.2017թ. – մինչ օրս

«ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՍՊԸ

Իրավաբանական ծառայության բաժնի ղեկավար

 

01.04.2017թ. – մինչ օրս

«Հակոբյան Լոու Գրուպ» ՍՊԸ

Հիմնադիր-տնօրեն, փաստաբան

 

14.09.2012թ. – 31.04.2017թ.

«ԼեգԷքս Գրուպ» ՍՊԸ

Հիմնադիր-տնօրեն, փաստաբան

 

03.12.2012թ. – 15.04.2013թ. 

«Դելտա Ռիթեիլ» ՍՊԸ

Իրավաբան

 

10.01.2011թ. – 03.12.2012թ. 

«ԱՂԱ» ՍՊԸ

Իրավաբան

 

01.09.2011թ. – 01.03.2012թ. 

«Ավանգարդ Ինվեստ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Իրավաբան

 

01.07.2008թ. – 30.12.2010թ.

«ՍԹԱՐ ԴԻՎԱՅԴ» ՓԲԸ

Իրավաբան

 

01.04.2008թ. – 01.07.2008թ.

«ՆԱԻՐԻՏ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ

Իրավաբանական ծառայության կորպորատիվ կառավարման մեթոդների ներդրման և կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև արբիտրաժի կազմակերպման բաժին

Իրավաբան

 

24.06.2005թ. մինչ օրս  

«ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ»

Փաստաբան

 

03.11.2003թ. – 01.04.2006թ.

«ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ»  ՀԿ

Իրավաբան

 

01.12.2002թ. – 01.04.2008թ.

«ԼՈՅԸ ՄՈԴՈՒՍ» ՍՊԸ

Տնօրեն, իրավաբան

 

01.05.2002թ. – 30.09.2002թ.

«ՍԱՄՎԱՀ» ՍՊԸ

Իրավախորհրդատու

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

«Երևանի դատական փորձագիտության և հոգեբանության ինստիտուտ»

2012-2014

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ

«Մոսկվայի Ժամանակակից Հումանիտար Համալսարան»

1997-2001

ԲԱԿԱԼԱՎՐ

«Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան»

1994-1997

Call Now ButtonԶանգահարել